Τομεις Δραστηριότητας

 • Αρχιτεκτονική Σχεδίαση Κολυμβητικών Δεξαμενών
 • Σχεδίαση Μηχανολογικών
 • Κατασκευή μηχανολογικών
 • Κατασκευή Κολυμβητικών Δεξαμενών –Εργασίες Σκυροδέτησης
 • Υγρομόνωση φέροντος οργανισμού
 • Τσιμεντοκονίες εξομαλύνσεως
 • Τελική επίστρωση πισίνας
 • Συντήρηση Κολυμβητικών Δεξαμενών, εβδομαδιαία
 • Σχεδιασμός και κατασκευή χώρων Wellness, Steambath-Sauna
 • Ανακατασκευή Κολυμβητικών Δεξαμενών
 • Προμήθεια ανταλλακτικών και χημικών συντήρησης

Πισίνες Θρεψιάδη
Καρνεάδου 30 Κολωνάκι, Αθήνα 10675
Τηλ: +0030-210-7253110  
Fax: +0030-210-7253115
Τηλ Πύλος: +0030-27230-23531
Τηλ Πόρτο Χέλι: +0030-27540-57604
sign underlogo